Staphylococcus epidermis

10 hela minuter.
Hur ska detta gå?
Ida och jag ska i de jobbiga minutrarna stå och ha en muntlig redovisning om bakterien, Staphylococcus epidermis.
Finns inte mycket med information om den.
Vi försökte att öva och göra vår presentation, 6 minuter…
He går som de går, nu blir det till at läsa texten gång på gång.